Cover photo for Lilly Nguyen's Obituary
Lilly Nguyen Profile Photo
1974 Lilly 2019

Lilly Nguyen

February 24, 1974 — April 25, 2019

Lilly Nguyen (February 24 1974 - April 25, 2019) of Katy, Texas, passed away Thursday April 25, 2019 after a hard fight battling with cancer (renal carcinoma). Lilly Nguyen was an amazing mother of three beautiful children: Mary, Jenny and Vivian, a wife to Thomas Pham, an Aunt, and a sister to Holly Nguyen, Aaron Le, Le xuan Hao, and Le hong Dao . She was a great friend to all and a strong humble servant to our Lord. Her light continues to shine on our every day lives. The funeral will be held at St. Cecilia Catholic Church (11720 Joan Arc Drive, Houston TX 77204) where she was first baptized. The service is May 17, 2019 at 10:30 AM. In lieu of flowers, donations can be made in Lilly's honor to https://www.gofundme.com/utxhy-lilly039s-dream


Lilly Nguyá�...n (24 tháng 2 năm 1974 - 25 tháng 4 năm 2019) tá��i Katy, Texas, �'é� qua �'á��i vé o Thá�© năm ngé y 25 tháng 4 năm 2019 sau má��t cuá��c chiá��n khó khăn vá��i căn bá��nh ung thư (ung thư biá��u mô thá��n). Lilly Nguyá�...n lé má��t ngưá��i má�� tuyá��t vá��i cá��a ba �'á�©a con xinh �'á��p: Mary, Jenny vé Vivian, má��t ngưá��i vá�� cá��a Thomas Phá��m, má��t ngưá��i dé vé má��t ngưá��i em gái cá��a Holly Nguyen, Aaron Le, Le xuan Hao vé Le hong Dao. Cô á��y lé má��t ngưá��i bá��n tuyá��t vá��i cho tá��t cá�� má��i ngưá��i vé lé má��t ngưá��i há��u khiêm tá�'n má��nh má�½ cho Ch&uacutea ch&uacuteng ta. é�nh sáng cá��a cô á��y tiá��p tá��c tá��a sáng trong cuá��c sá�'ng hé ng ngé y cá��a ch&uacuteng tôi. Tang lá�... sá�½ �'ưá��c tá�� chá�©c tá��i Nhé thá�� Công giáo St. Báilia (11720 Joan Arc Drive, Houston TX 77204) nơi cô lá��n �'á��u tiên �'ưá��c rá��a tá��i. Dá��ch vá�� lé ngé y 17 tháng 5 năm 2019 l&uacutec 10:30 sáng. Thay cho nhá��ng bông hoa, nhá��ng �'óng góp có thá�� �'ưá��c thá��c hiá��n trong danh dá�� cá��a Lilly
https://www.gofundme.com/utxhy-lilly039s-dream

.

Service Details.

Service

May 17, 2019 | 10:30am Saint Cecilia Catholic Church 11720 Joan Arc Drive Houston, Texas

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Lilly Nguyen, please visit our flower store.

Guestbook

Visits: 16

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree